Zaopatrzenie ogrodnictwa Ogrofol

Monitoring

1

Monitoring umożliwia zdobycie informacji na temat miejsca występowania, gatunków i ilości szkodników. Dodatkowo pozwala często na określenie, w którym stadium rozwojowym znajdują się wyłapane owady. Posiadając te informacje możemy podjąć właściwe decyzje w kwestiach ochrony roślin.

Skuteczny monitoring ma nadrzędne znaczenie w integrowanej metodzie ochrony roślin. Istnieje szereg pomocnych do tego celu narzędzi: kolorowe tablice lepowe, pułapki feromonowe oraz świetlne. Pod osłonami najczęściej wykorzystujemy tablice lepowe. Ich rozmieszczenie w uprawie jest zależne od gatunku owadów jakie chcemy wyłapywać. Owady latające są wabione przez specyficzny dla danego gatunku kolor. Żółty i niebieski jest szczególnie atrakcyjny, dlatego jest on najczęściej wykorzystywany w produkcji tablic lepowych. W sadach najbardziej pomocne są pułapki feromonowe.

Zasadny jest tylko monitoring prowadzony regularnie. Tylko wtedy obiektywnie ocenimy rozwój populacji szkodnika i odpowiedni moment zastosowania środków zapobiegawczych. Nie można też zapominać o lustracji uprawy, szukaniu uszkodzeń, szkodników oraz ich wrogów naturalnych na roślinach.

Produkty do monitoringu

DELTATRAP
wraz ze specyficznym dla danego gatunku feromonem

HORIVER
Żółte tablice lepowe PE

HORIVER-TR.
Niebieskie tablice lepowe PE

LUREM-TR.
Substancja wabiąca wciornastki (Thripidae)

PHERODIS
Feromony specyficzne gatunkowo

DELTATRAP

Zestaw DELTA TRAP – Pułapka feromonowa + 2x TUTAFEROMON (płytki z klejem, haczyki) Po zużyciu feromonów można domówić sam

TUTAFEROMON – Feromony płciowe do zwabiania Tuta absoluta( skoścnika pomidorowego) 2szt

Kapsuły uwalniają woń specyficznego gatunkowo feromonu płciowego. Woń ta wabi do pułapki dojrzałe osobniki męskie danego gatunku szkodnika, które przyklejają się do płytki lepowej. Ułatwia to wykrycie, przeliczenie i identyfikację szkodników. Gdy pojawi się ich zbyt duża ilość stosujemy mirical (macrolophus).

 1. Złożyć pułapkę, przełożyć metalowe zawieszki z drutu przez dwa otwory w górnej części
 2. Położyć płytkę z klejem na dno pułapki do góry klejem.
 3. Powiesić pułapkę 10cm powyżej roślin w miejscu gdzie mogą być łatwo kontrolowane np. (wzdłuż alejki)
 4. Wyjąć feromony z opakowania z chłodni (-18°C zawsze poniżej 4°C) - NIE OTWIERAĆ PLASTIKOWYCH DOZOWNIKÓW, bo feromony odparują w ciągu kilku dni. Kapsułki są przepuszczalne więć będą przenikały przez ścianki.
 5. Nie dotykać dozowników bo można przenosić feromony na inne obszary szklarni.
 6. Pułapka ma nr seryjny spisać nr i datę włożenia feromonu - Kapsułę z Feromonem zmieniamy co 6 tygodni na ten sam typ feromonu (dozownik ma trwałość 2 lata od daty produkcji jeśli jest przechowywany w zamrażalce (-18°), jeśli w lodówce w warunkach poniżej 4°C ważny 1 rok. Pułapki nie wymagają specjalnych wrunków przechowywania.
 7. Ilość zastosowania - 2-4 pułapki na ha (motyle, ćmy) 1 pułapka na 500-1000m2 (wełnowce, czerwce mączyste)
 2  3


Tuta absoluta

 4

Wprowadzenie

Tuta absoluta, czyli skośnik pomidorowy, jest groźnym szkodnikiem niszczącym głównie uprawy pomidora. Roślinami żywicielskimi mogą być też bakłażany, słodka papryka, ziemniaki oraz inne rośliny uprawne. Skośnik pomidorowy żeruje także na chwastach z rodziny psiankowatych (Solanum nigrum czy Datura spp.). Straty w plonach pomidorów spowodowane przez Tuta absoluta sięgają 50-100%. Obecność tego szkodnika może skutkować wprowadzeniem ograniczeń w eksporcie owoców do niektórych krajów.

Biologia

Tuta absoluta charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Cykl życia owada wynosi od 24 do 38 dni, zależnie od temperatury. Minimalna temperatura, przy której owad wykazuje aktywność, wynosi 9°C. Larwy (gąsienice) zapadają w diapauzę dopiero po wyczerpaniu się źródeł pożywienia. W ciągu życia samica składa do 250-260 jaj na nadziemnych częściach roślin. Z jaja wykluwa się gąsienica, która drąży korytarze we wnętrzu liści, łodyg lub owoców. Przepoczwarczenie odbywa się na zewnątrz rośliny.

Cykl rozwojowy owada obejmuje cztery stadia larwalne. W czasie między linieniami gąsienice mogą czasowo pojawiać się na zewnątrz korytarzy wydrążonych w liściach lub owocach, czyli min. Przepoczwarczenie następuje w glebie, na powierzchni liści, w rozwijających się liściach lub minach. Tuta absoluta może przezimować w każdej postaci, tj. jako jajo, poczwarka lub dorosły osobnik. Motyle są aktywne w nocy, w dzień kryją się natomiast między liśćmi.

Morfologia

Dorosłe motyle są szarobrązowe i osiągają długość około 6 mm. Rozpiętość skrzydeł sięga 10 mm. Samce są nieco ciemniejsze od samic. Świeżo wyklute larwy mają zaledwie 0,5 mm i są żółtawe.
Z czasem przybierają barwę żółtozieloną, a za głową pojawia się czarna smuga. W pełni rozwinięte gąsienice mierzą około 9 mm, a ich grzbiet staje się różowawy. Poczwarka jest jasnobrązowa i ma około 6 mm.

Szkodliwość

 • Gąsienice żerują głównie w liściach i łodygach, ale mogą pojawiać się też pod skórką owocu,
  a nawet w jego wnętrzu. Larwy atakują jedynie zielone owoce. 
 • Najbardziej charakterystycznymi oznakami obecności szkodnika na liściach są plamiaste miny,
  w których znaleźć można zarówno larwy, jak i ich odchody.
 • W przypadku ostrych infekcji, liście całkowicie zamierają.
 • Minowanie powoduje deformację rośliny. Wskutek uszkodzenia owocu do rośliny mogą
  przedostawać się np. patogeny grzybowe, co prowadzi do gnicia owoców przed lub po zbiorach.
5 6

Występowanie
Tuta absoluta pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie od kilkudziesięciu lat stanowi poważne zagrożenie dla plantacji pomidorów. Obecność szkodnika w Europie wykryto po raz pierwszy w roku 2007, w Hiszpanii. W Polsce, jak dotąd, nie stwierdzono występowania skośnika pomidorowego.

Rollertrap żółty
Do zwalczania i wykrywania mszyc, mączlików, miniarek, ziemiórek i wciornastków. 100 mb taśmy lepowej.

Tablice lepowe niebieskie
Do zwalczania i wykrywania wciornastków i ziemiórek. Małe opakowanie zawiera 8 tablic powlekanych dwustronnie i 2 jednostronnie. Duże opakowanie zawiera 10 tablic powlekanych dwustronnie i 2 jednostronnie.

Tablice lepowe żółte

Do zwalczania i wykrywania mszyc, mączlików, miniarek, ziemiórek i wciornastków. Małe opakowanie zawiera 8 tablic powlekanych dwustronnie i 2 jednostronnie. Duże opakowanie zawiera 10 tablic powlekanych dwustronnie i 2 jednostronnie.


http://www.koppert.pl/